Roscigno, Via Pecori, 2010, oil on canvas, 49x59(56x66)cm, price: 750€